Posts etiquetados ‘participación pública’

Cascadas Melón

Cascadas Melón

La Escola Galega de Administración Pública acaba de publicar, en su revista Administración & Cidadanía, un artículo que presentamos recientemente y que analiza dos procesos de participación desarrollados en Galicia a lo largo de los últimos años.

Concretamente he analizado los procesos participativos de los planes de gestión de las cuencas hidrológicas gallegas y que desarrollaron- casi simultáneamente- la Xunta de Galicia y el MAGRAMA en sus respectivos territorios.

Para aquellos que estáis interesados en estos temas, os dejo aquí el abstract del artículo, así como los enlaces (para su descarga) a la versión en galego y castellano del mismo.

Por supuesto, estamos abiertas a comentarios!

Participación pública en la gestión del agua. Un análisis de los procesos participativos desarrollados sobre los planes hidrológicos de las cuencas gallegas.

La Directiva Marco del agua (Directiva 2000/60/CE) es la norma básica que preside, desde el año 2000, la gestión de las aguas de la Unión Europea y supuso, en el momento de su aprobación, un cambio de filosofía en la tradicional gestión de los recursos hídricos. De una concepción “desarrollista”, basada en el aprovechamiento de los ríos para todo tipo de usos y demandas, se pasa a una visión “conservadora” cuyo objetivo es la prevención, la conservación y la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua así como su uso sostenible. En segundo lugar, la Directiva de Marco del Agua (DMA) consagra la participación pública como uno de los pilares de la nueva política del agua. La DMA diferencia tres formas de participación pública: el acceso a la acceso a información; la consulta pública en todas las fases del proceso de planificación; y, en tercer lugar, la implicación activa pública en el proceso de planificación.

Galicia cuenta con dos demarcaciones hidrológicas diferentes: Galicia-Costa, que abarca las cuencas internas gallegas (cuya gestión es competencia de la Xunta de Galicia que ejerce a través del organismo autónomo Augas de Galicia) y la Miño-Sil, integrada por las cuencas internacionales de los ríos Miño y Limia (competencia estatal que asume la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil).

Este artículo analiza las experiencias de participación pública desarrolladas por ambas administraciones durante la última fase del proceso de planificación, correspondiente con la elaboración, consulta pública y aprobación de los documentos definitivos de los planes hidrológicos de ambas cuencas. Se analizan los objetivos de la participación pública establecidos por la DMA así como los métodos y las actividades desarrolladas en ambas demarcaciones para promover la información, consulta y participación pública sobre los planes hidrológicos de Galicia-Costa y Miño-Sil.

Descarga de artículos en: publicaciones

Breve análise dos programas electorais en clave participativa

Ante a crise económica, social e de confianza nas institucións públicas que se está a vivir en España e Galicia (remítome a última enquisa CIS) cabería esperar que os principais partidos políticos que se presentan ás eleccións ao Parlamento de Galicia o vindeiro domingo 21-O, fixesen un esforzo sen precedentes e escoitasen as demandas da cidadanía.

No centenar de manifestacións ou concentracións convocadas polos diferentes colectivos sociais nos recentes meses, pódese distinguir un denominador común: a reivindicación do paso dunha democracia formal a unha democracia máis real na que se articulen mecanismos de participación pública e decisión cidadá respecto dos problemas comúns.

Parece evidente que si os nosos representantes políticos tivesen os oídos abertos ás demandas cidadás, estas reivindicacións aparecerían reflectidas nos seus programas políticos. Imos comprobalo.

 Reforma Parlamentaria

Analizando, entón, os programas electorais das formacións que presumiblemente formarán parte do hemiciclo galego a partires do 21-O (remítome ás enquisas publicadas), podemos ver que o Partido Popular aposta por recortar o Parlamento “reducindo o número de Deputados a 61”, ainda que tamén estudaría “novas vías de participación para a cidadanía”, a través das novas tecnoloxías, para que poidan incluír asuntos de relevancia no debate parlamentario”.

Pola outra banda, tanto o Partido Socialista coma o BNG apostan pola reforma da Lei Electoral Galega e por reformular as Iniciativas Lexislativas Populares. Os socialistas impulsarían a figura do “Deputado 76” (que defenderías as ILPs na Cámara, dándolles prioridade na tramitación parlamentaria) e a participación da sociedade civil nos procedementos lexislativos e nos debates da Cámara, a través da Comisión de Peticións do Parlamento.

O Bloque Nacionalista Galego aposta por “un sistema electoral proporcional directo”, rebaixando ao 3% o tal de votos necesario para acceder ao Parlamento Galego e facendo de Galicia unha única circunscripción electoral. Tamén establecerían obrigatorios por lei os debates públicos nos medios de comunicación durante as campañas electorais.

 Goberno Aberto

Nas 365 páxinas de programa electoral, os populares inclúen unha terceira medida: desenvolver a “democracia en liña”, favorecendo a interacción entre cidadáns e administración a través de “audiencias virtuais, sondaxes de opinión” a través dunha “Plataforma Dixital de Participación Cidadá”.

O PSdeG fala de “Goberno Aberto” baseado en tres piares: transparencia na acción de goberno, participación cidadá na definición das políticas públicas e traballo en rede, apostando polos “Consellos de Participación Sectorial” e a elaboración do “Libro Blanco da Participación de Galicia”.

O programa do BNG avanza un pouco máis na democracia directa, falando de “regulación de consultas populares” co fin de que as decisións políticas importantes sexan tomadas directamente pola cidadanía.

Medios de Comunicación

Os cidadáns precisan de medios de comunicación que garantan a liberdade e pluralidade. Por iso é importante a existencia da prensa e, especialmente de medios públicos que informen con rigurosidade e obxectividade. Analizando os programas, destacaría a defensa do Partido Popular da CRTVG, propoñendo que na vindeira lexislatura “o Director Xeral da Corporación sexa elixido por maioría reforzada no Parlamento de Galicia”.

Asimesmo, O BNG recolle unha proposta novidosa: que na concesión de frecuencias radiotelevisivas “se promoverá a presenza de entidades de carácter comunitario”.

Dende o meu punto de vista, esta defensa dos medios de comunicación sen fins lucrativos resulta fundamental. Só existirá unha auténtica liberdade de información, de independencia e transparencia dos medios de comunicación, cando as institucións recoñeza, legalicen e contemplen licenzas para os medios comunitarios, é dicir, aqueles impulsados non por empresas xornalísticas ou multinacionais, senón pola propia cidadanía. Con características e requisitos diferentes, xustos, que atendan á súa idiosincrasia.

Que pasa con AGE?

O programa electoral de Alternativa Galega de Esquerdas, a cuarta formación que previsiblemente obterá representación no Parlamento Galego, conta so con tres follas nas que resumen o ideario da coalición.

Nel propoñen a “elaboración dunha Lei Electoral xusta, que respecte os principios de pluralidade, proporcionalidade e representatividade” e a defensa do ámbito informativo galego “con medios de comunicación non sometidos aos poderes políticos e económicos”.

Apostarían, en último lugar, por un novo proceso constituínte que recoñeza a plena soberania de Galicia e o dereito a participación cidadá “que inclúa o referendo vinculante das leis ou o seu voto electrónico sen restricción en materia algunha”.

tempos novos

En Diciembre de 2011 publicamos, en la renovada versión digital de la revista «Tempos Novos«, un artículo de opinión titulado «cifras para la reflexión y la participación ciudadana», en el que se hacía un análisis de los resultados electorales del 20-N y de la nueva composición de las cámaras parlamentarias y una reflexión en clave de participación ciudadana y democracia sobre aquellos aspectos más preocupantes del panorama político actual.

La versión en gallego de dicho artículo la podéis ver en la propia Web de Tempos Dixital, pero como algunos me habéis pedido que la traduzca al castellano, aquí os dejo la versión traducida.

Descargar el artículo «Cifras para la reflexión y la participación ciudadana»